Hoe

Veruit de meeste mensen gooien het groen afval al in de groene container. Soms is voedselafval onvermijdbaar maar we denken dat  het  mogelijk is om dit afval verder te scheiden in eetbaar afval en niet eetbaar afval.

Iedereen die groente- en fruitafval, oud brood heeft en in de buurt woont mag het komen brengen, mits het niet beschimmeld of rot is. Kijk op de  pagina Wat?  wat je kunt brengen. “Van Afval Naar Vlees” Duurzamer gaat het niet worden!

* Inwoners van Assen deponeren groente- en fruitresten en oud brood in de bak langs het pad bij de varkens.

* Op de zaterdagen staat er een Groene container bij het winkelcentrum van Marsdijk ( Assen)

* We krijgen producten die op of over de datum zijn van een gulle gever.

* De leerlingenraad van OBS De Heksenketel heeft symbolisch een varken geadopteerd en brengt iedere dinsdag het op school ingezamelde voedsel.

Met deze campagne willen we tevens onder de aandacht brengen dat de overheid het voeren van swill ( keuken- en tafelresten van huishoudens en restaurants) weer moet heroverwegen als voedselbron voor landbouwdieren.Nu eten landbouwdieren feitelijk het eten dat geschikt is voor mensen, granen, mais en soja terwijl er nog zoveel honger heerst in de wereld. Dit verbod is volgens ons niet langer acceptabel.

In de oorlog kon men een boete krijgen indien men overtollig voedsel niet naar de varkens bracht. Voedsel was schaars, weggooien een doodzonde.